Promovent la convivència http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=9 RSS feed for public list Promovent la convivència 1a edició del Cercle de comparació intermunicipal de serveis de mediació ciutadana : http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28512 Aprender a resolver conflictos http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28656 Ciutat i conflicte. Explorant tendències de mediació comunitària a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Estudi de casos by Torres Bujalance, Joan Manel http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25702 Cómo analizar los conflictos by Redorta, Josep http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28198 Convivencia social e intercultural en territorios de alta diversidad http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28843 Convivir en la ciudad : by Jiménez Asensio, Rafael http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28848 Cuando hablar da resultado : by Kolb, Deborah M. http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28199 Dinámica de la mediación by Six, Jean-François http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28200 El Barri, espai de convivència http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23973 El Corazón del conflicto by Muldoon, Brian http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28201 Els Serveis de Mediació comunitària. Propostes d'actuació http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25978 Espai d'anàlisi. L'incivisme i la mediació ciutadana des de tres òptiques diferents http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23294 Experiències de participació ciutadana : l'elaboració de les normes reguladores de participació ciutadana a Barcelona by Osan, Francesc http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29306 Guia per a una bona convivència entre veïns i veïnes http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34409 Guía práctica para la mediación by Bennett G. Picker http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29401 Hagamos de nuestro barrio un lugar habitable http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31748 Jornades sobre polítiques locals de mediació ciutadana http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29694 La Mediació ciutadana http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25416 La Mediació ciutadana als ajuntaments : http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25415 La Mediació comunitària http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29829 La Mediació comunitària http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29831 La Mediación y sus contextos de aplicación by Grover Duffy, Karen http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28203 Les Comunitats de propietaris http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31147 Les Necessitats de formació de les associacions de veïns by Ramon Riba, Antoni http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31514 Llibre blanc de la mediació a Catalunya http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30146 Los Servicios de mediación comunitaria http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30173 Materials del llibre blanc de la mediació a Catalunya http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29633 Mediació comunitària i transformació social : conceptualizació i pràctiques europees by Giralt i Rovira, Pere-Joan http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30203 Mediació i resolució alternativa de conflictes als municipis by Sendra Montes, Joan http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30204 Mediación by Suares, Marinés http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28204 Mediación by Rozenblum de Horowitz, Sara http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30205 Mediación comunitaria by Marcelo Nató, Alejandro http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30208 Mediación y conflictos urbanos http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31752 Polítiques locals de mediació ciutadana http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30513 Resolución de conflictos : by Singer, Linda R. http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28206 Seminari transnacional de mediació intercultural. Ponències i conclusions. Octubre 1999 http://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25974