000 01858nab a22001814cb4500
001 6997
008 s2007||||sp gr 000 0 cat d
100 1 _aBertran i Castellví, Jordi
_92281
245 0 0 _aOpinió. Llei de barris
_b La Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles, és la primera llei nova que va aprovar el Govern del president Pasqual Maragall.
_cJordi Bertran i Castellví. Coordinador de l’Àrea d’Infraestructures ; Urbanisme i Habi
260 _c2007
520 _aEn coherència amb les prioritats que s’havien marcat, el Govern va voler donar un impuls determinat a les polítiques urbanes. Definir un marc d’actuació, assenyalar uns àmbits prioritaris d’actuació, crear un fons, dotar-lo econòmicament, convocar anualment el programa i atorgar ajuts als barris de municipis que hagin presentat un programa ajustat a les necessitats i a les urgències. En aquesta línia, amb la convocatòria de l’any 2007 s’haurà arribat a un total de més de seixanta barris, amb una inversió compromesa de vuit-cents milions d’euros i més d’un milió de ciutadans beneficiats. La Llei va ser desenvolupada pel Decret 369/2004, l’article 3 del qual parla dels indicadors per a la determinació de l’àrea d’atenció especial, els quals han estat estructurats en quatre grups: processos de regressió urbanística i dèficits d’equipaments i serveis; problemes demogràfics; presència de problemes econòmics, socials o ambientals; i dèficits socials i urbans i problemàtiques de desenvolupament local.
650 1 4 _aLegislació
_9273
650 1 4 _aUrbanisme
_9276
710 1 _aBarcelona
_bDiputació
_bUrbanisme i Habitatge
_b
_92284
773 0 _gnúm. 21, segon trimestre 2007.
_tMigrainfo
_wREV22
_xISSN 1579-5608
856 _uhttp://www.diba.cat/butlletins/detallRevista.asp?id=2050
942 _cART
999 _c23724
_d23724