000 03708nam a22002654c 4500
001 6281
008 s2002||@@[2003] grt ||||||spa d
110 2 _aFundación CEIM
_920252
245 0 0 _aImpacto mediático de la inmigración en la Comunidad Valenciana
_b análisis de prensa (IVº trimestre 2002)
_cFundación CEIM. Centro de Estudios para la Integración Social y Formación de Inmigrantes de la Comunidad Valenciana
260 _a[S.l.]
_b[S.n.]
_c[2002]@@[2003]
300 _a[113] p.
_c30 cm
500 _aTítol obtingut de la coberta. - El presente informe ha sido realizado por un equipo de especialistas coordinados por los profesores Pere J. Beneyto (Universidad de Valencia) y Pedro Guillén Rozalén (Universidad Nacional de Educación a Distancia), en colaboración con el departamento de documentación de la Fundación CEIM - Intr. . - Annex. - Bibliografia: p. 137-141.
520 _aSumari: I. Introducción, p. 10 II. Marco teórico y metodológico, p. 12 III. Análisis del contexto, p. 22 III.1 La inmigración en España y en la Comunidad Valenciana: evolución reciente y situación actual, p. 25 III.2 Difusión y audiencia de la prensa diaria en la Comunidad Valenciana, p. 49 IV. Análisis de los textos, p. 54 IV.1 Análisis cuantitativo, p. 55 IV.2 Análisis cualitativo, p. 71 V. Conclusiones provisionales, p. 76 VI. Anexo: relación de informaciones publicadas, p. 84 VII. Bibliografía, p. 136 Resum: Es presenta l'anàlisi, a nivell quantitatiu i qualitatiu, de l'impacte de la immigració i dels processos socials, econòmics, polítics i culturals hi associats, a la premsa de la Comunitat Valenciana. L'objectiu fonamental d'aquest estudi és tractar d'evidenciar d'una banda, l'índex d'integració social i tractament mediàtic del fenòmen immigratori i d'una altra banda, el marc configurador de l'estructura, agents, contingut i distorsions del discurs públic entorn la immigració. Si bé la hipòtesi de treball es fonamenta en demostrar el desfasament del tractament informatiu de la immigració respecte a la seva evolució real, és a dir, destacant la seva dimensió problemàtica per a sobre del seu procés integrador, el propòsit del present estudi és analitzar les principals variables responsables de la interacció comunicativa de la premsa: la font informativa, la temàtica exposada, el mitjà utilitzat, el receptor o destinatari de la informació, el context i els efectes socials, polítics i institucionals. Pel que fa a la metodologia d'estudi aplicat es concreta en l'anàlisi de 587 notícies relacionades amb la immigració i publicades, durant l'últim trimestre de 2002 als diaris valencians -Levante-EMV, Las Provincias i el Diario de Valencia- i nacionals amb suplement regional -ABC, El País i El Mundo-. Quant a l'estructura del document apareix dividit en dos apartats: - L'anàlisi del context actual de la immigració a Espanya i València amb la identificació de les causes, efectes i tipologia dels immigrants així com la descripció de l'estructura, difusió i audiència de la premsa objecte d'estudi. - L'anàlisi quantitatiu, classificació i codificació de cadascuna de les notícies d'acord amb les variables següents: mitjà, data de publicació, àmbit, font, temàtica, àrea, referència i gènere informatiu.
650 1 4 _aAvaluació
_9514
650 1 4 _aDemografia
_9330
650 1 4 _aEstadística
_9283
650 1 4 _aEstrangers
_9409
650 1 4 _aImmigració
_934
650 1 4 _aIntegració al treball
_9285
650 1 4 _aMitjans de comunicació de massa
_9542
650 1 4 _aPremsa
_91721
651 4 _aComunitat Autònoma de València
_9802
651 4 _aEspanya
_9268
942 _cMON
999 _c29486
_d29486