000 02655nam a22002294c 4500
001 7075
008 s200u||||sp grt ||||||spa d
100 1 _aTorrent, Ramon
_914047
245 0 0 _aL'Excepció cultural a l'OMC: mite o realitat?
_b un repte per a Catalunya i el CAC
_cRamon Torrent
260 _a[S. l.]
_b[S. n.]
_c[200?]
300 _a43 f.
_c30 cm
520 _aSumari: A. Introducció Primera Part.- El context: l'audiovisual dins els acords OMC 1.1.- Introducció. Els acords OMC 1.2.- EL GATT 1.3.- L'acord sobre serveis de l'OMC (els GATS) 1.4.- L'audiovisual dins el GATS. Els resultats de la Ronda Uruguay 1.5.- L'audiovisual dins el GATS. La perspectiva del 2004 Segona Part.- Els actors: qui és qui i qui fa què en relació al règim de l'audiovisual en l'OMC 2.1.- L'OMC: una organització i uns acords no ploguts del cel 2.2- La participació en l'OMC de la Comunitat Europea i els 15 Estats Membres 2.3.- El paper en l'OMC dels nivells subcentrals de govern 2.4.- Les modalitats d'exercici de les competències de la Comunitat Europea i dels Estats Membres en el marc de l'OMC 2.5.- El paper de la Comissió i del Consell en l'exercici de les competències 2.6.- El paper dels diferents serveis de la Comissió i de les Administracions nacionals Tercera Part 3.1.- Política de l'estruç o encarament lúcid dels problemes 3.2.- Reconeixement de la situació de partida i de qui n'és responsable 3.3.- S'han de reinterpretar o revisar els acords OMC? 3.4.- La recerca del lema més adequat: l''excepció' o lespecificitat cultural 3.5.- Cap a on orientar l'estratègia Resum: Estudi que té dos objectius essencials: - explicar com l'acord sobre serveis de l'OMC tracta el sector dels serveis audiovisuals per tal de veure fins a quins punt una excepció cultural existeix en el marc d'aquell acord. - explicar quines són les vies de participació de Catalunya en l'OMC pel que fa al sector dels serveis audiovisuals. Està organitzat en tres parts. A la primera es tracta el context jurídic i institucional: l'OMC i el règim de l'audiovisual en el seu si. A la segona, quins són els actors de l'OMC des de la perspectiva de Catalunya i de la Unió Europea en el seu conjunt. A la tercera, s'ofereixen algunes reflexions sobre possibles actuacions cara al futur.
546 _aIdioma: Català
650 1 4 _aAvaluació
_9514
650 1 4 _aComerç
_91117
650 1 4 _aEconomia
_9347
650 1 4 _aMitjans de comunicacióde massa
_924040
650 1 4 _aNormes
_9289
650 1 4 _aOrganismes internacionals
_93623
651 4 _aCatalunya
_9235
942 _cMON
999 _c30083
_d30083