000 02176nmm a22002297a 4500
999 _c35300
_d35300
003 CDAP
005 20190110150907.0
008 170206b xxu||||| |||| 00| 0 spa d
245 0 0 _aOsona, una comarca amb tots els colors:
_bpla comarcal per la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere a Osona : Informe de la primera fase: diagnòstic de les realitats del col·lectiu LGTB
_h[Recurs electrònic] /
_cEquip tècnic: Gerard Coll-Planas (direcció), Belén Herrero Sánchez, Grup d’Estudis de gènere: traducció, literatura, història i comunicació, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
260 _aVic:
_bConsell Comarcal d'Osona, Ajuntament de Vic,
_c[2014]
300 _a1 pdf, 67 p.
520 _aA partir de les aprovacions de mocions contra l’homofòbia en els plens municipals d’ajuntaments de la comarca d’Osona el 2013, el Consell Comarcal i els ajuntaments de Manlleu, Torelló i Vic, elaboren, amb el Grup d’Estudis de gènere de la Universitat de Vic, el Pla d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere d’Osona, d’una forma participativa i acompanyada d’un procés de diagnòstic. La situació del col·lectiu LGTB que viu a pobles i ciutats de Catalunya presenta destacables diferències respecte la del que viu a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Aquesta és una realitat poc estudiada i els referents sobre com intervenir en aquests entorns per tal d’afavorir una major igualtat són ben escassos. En el cas específic d’Osona,hem d’afegir la diversitat ètnica de la comarca.
650 0 _96452
_aHomosexualitat
_xPolítiques locals
_zOsona (comarca)
651 0 _919137
_aOsona (Comarca)
_xPolítiques locals
700 _950753
_aColl-Planas, Gerard
_edir.
700 _950755
_aHerrero Sánchez, Belén
710 _94346
_aUniversitat de Vic
710 _950756
_aUniversitat Central de Catalunya
710 _950757
_aGrup d’Estudis de gènere: traducció, literatura, història i comunicació”
856 _uhttp://centredocumentacioap.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=1cef415451047b86c9e09a86a968c3e3
_zAccés al document
942 _2udc
_cRE