000 01642nas a2200445 4500
999 _c36274
_d36274
001 bise0000099479
003 SpMaBN
005 20181016100415.0
008 020917c2001 sp br p 0uuub0mul
010 _b0
015 _aREV2002
016 7 _abiseBNE20020038786
_2SpMaBN
017 _aB 28469-2001
_bOficina Depósito Legal Barcelona
022 0 _a1699-1729
035 _a(OCoLC)436792999
037 _bC/ Cuba, 2, 08030; Tf. 93-2744983, correo electrónico:asemcatalunya@terra.es, pg. web: www.lapaginade.com/asemcatalunya
040 _aSpMaBN
_bspa
_cSpMaBN
_erdc
041 0 _acat
_aspa
080 0 _a616.74-009
130 0 _aLligam (Barcelona. 2001)
210 0 _aLligam
_bBarc.
222 0 _aLligam
_bBarcelona
245 0 0 _aLligam :
_brevista informativa quatrimestral d'ASEM Catalunya
260 _aBarcelona
_bASEM Catalunya
_cD.L. 2001-
300 _a v.
_c30 cm
310 _aQuatrimestral
362 0 _aComenzó en jun. 1988
500 _aVariaciones en el subtít.
500 _aDiversas épocas: la 2. comienza en 1991; la 3. comienza en 2000, la 4. comienza en 2001
500 _aTít. tomado de la cabecera
546 _aTextos en catalán o castellano
550 _aASEM Catalunya
590 _an. 1 (maig 2001)
650 0 _aDiscapacitat física
_941588
710 2 _aAssociació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars (ASEM-Catalunya)
_951659
942 _2udc
_cMON
956 _a1 2
980 _aB 28469-2001
_aSpMaBN
_bAH
_jAHS/58245
_cCONSERVACI
_81
_an.
_j(mes)
_80
_a(2001,2009)
980 _aB 28469-2001
_aM-BN
_bBNMADRID
_jZ/15422
_cSALA_SPR
_81
_an.
_j(mes)
_80
_a(2001,2003,2009)